Pot citar-se una fotografia o una altra il·lustració?

Poden citar-se imatges en una presentació científica, com ara una tesi o una recerca d’història de l’art, així com en una presentació crítica, per exemple una crítica teatral o d’arts visuals. La imatge ha de tenir una connexió amb el text i la citació ha d’estar justificada per aclarir o il·lustrar la presentació. Malgrat això, no poden recopilar-se il·lustracions per adornar o complementar una publicació al·legant el límit de citació.

More