Pot reproduir-se música d’un CD en l’entrada a l’escola, retransmesa per megafonia?

Per fer-ne aquest ús es necessita permís.

More