Puc adaptar textos o imatges agafats d’internet?

Per fer una adaptació, normalment es necessita el permís de l’autor o dels titulars dels drets. L’autor té el dret a decidir sobre l’obra, sigui sense alteracions o amb alteracions, com ara traduccions o adaptacions a un altre gènere literari o artístic, o fent servir altres mètodes.

Es tracta d’adaptacions, per exemple, si es fan addicions o altres canvis a una obra existent. Són adaptacions, posem per cas, fer arranjaments nous a una simfonia, reduir una obra literària o convertir una novel·la en una pel·lícula o una obra de teatre. Per fer-ne una adaptació, es necessita el permís de l’autor de l’obra original.

Malgrat això, no es necessita permís si el termini de protecció de l’obra original (70 anys després de la mort de l’autor original, a comptar des de l’1 de gener de l’any següent) ha vençut o si l’obra s’ha publicat, per exemple, amb una llicència Creative Commons que en permeti l’adaptació.

També es pot modificar una obra d’acord amb el límit de paròdia. D’acord amb el límit de paròdia, la paròdia de l’obra divulgada no requereix el consentiment de l’autor mentre no impliqui risc de confusió amb aquesta obra ni s’infereixi un dany a l’obra original o el seu autor. En editar el material, s’ha de tenir en compte el respecte als drets morals de l’autor. Pot trobar més informació sobre la llicència de CEDRO aquí (www.cedro.org).

More