Puc copiar una imatge o un fragment d’article d’una revista que trobi a internet i posar-los en una presentació meva de PowerPoint per a la classe?

Es pot fer a l’empara del límit de citació, si es compleixen els requisits establerts en l’article 32.1 de la Llei de propietat intel·lectual.

More