Puc fer servir lliurement les imatges que trobi a internet si no porten el símbol de copyright?

L’absència del símbol de copyright al costat d’una imatge no significa que la imatge sigui d’ús lliure.

L’ús del símbol de copyright al costat d’una obra fa considerar que es tracta d’una obra protegida per drets d’autor. L’ús del símbol, però, no genera els drets d’autor. Els drets d’autor es generen amb la creació de l’obra i per a la persona que la va crear. No es requereix el registre de l’obra o altres tràmits, com ara l’ús del símbol de copyright, perquè s’originin drets d’autor. El símbol de copyright pot indicar el titular dels drets d’autor.

More