Puc fotocopiar un llibre de text d’una edició esgotada?

Encara que l’obra estigui esgotada o descatalogada, es necessita autorització per fotocopiar-la, excepte que es tracti d’una còpia per a ús privat. Per fotocopiar una obra en l’àmbit educatiu es necessita, amb caràcter general, autorització del titular de drets o llicència de CEDRO.

More