Puc llegir un llibre infantil en veu alta i enregistrar-lo en un vídeo que comparteixo a internet o en una intranet?

Una lectura d’un llibre en públic és un acte de comunicació pública. Per a la comunicació pública d’una obra es requereix, amb caràcter general, autorització del titular de drets. Un enregistrament d’una lectura d’un llibre o conte per després posar-lo a disposició al web o la intranet de l’escola requereix autorització. Aquesta autorització la pot concedir el titular de drets (autor i/o editor), i també es pot sol·licitar a l’entitat de gestió de drets CEDRO

More