Puc mostrar als alumnes un extracte d’un programa d’ordinador o un videojoc com a part de la classe?

Està permès mostrar un extracte d’un programa d’ordinador o un videojoc als alumnes com a part de la classe si es compleixen els requisits indicats en l’article 32.3 de la Llei de propietat intel·lectual.

L’article 32.3 estableix que el professorat de l’ensenyament reglat impartit en centres integrats en el sistema educatiu espanyol, així com el personal d’universitats i organismes públics de recerca en les seves funcions de recerca científica, no necessiten autorització de l’autor o editor per a actes de reproducció, distribució i comunicació pública de petits fragments d’obres i d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, quan, no concorrent-hi una finalitat comercial, es compleixin simultàniament les condicions següents:

a) Que aquests actes es facin únicament per a la il·lustració de les seves activitats educatives, tant en l’ensenyament presencial com en l’ensenyament a distància, o amb finalitats de recerca científica, i en una mesura justificada per la finalitat no comercial perseguida.

b) Que es tracti d’obres ja divulgades.

En el cas de llibres de text i manuals universitaris, els usos que s’acullen a aquesta excepció són molt limitats. 

More