Què és el símbol de copyright?

La marca © és un símbol internacional que es fa servir en una obra protegida per drets d’autor davant del nom de l’autor o el titular dels drets d’autor. Amb el símbol © es pot indicar qui és el propietari dels drets d’autor d’una obra. Malgrat això, per rebre la protecció o generar els drets d’autor no s’exigeix l’ús del símbol ©. L’absència del símbol de copyright o © en una obra tampoc suprimeix la protecció de drets d’autor d’una obra que arribi al nivell d’obra. En crear una obra, els drets d’autor es generen i comença la protecció, i no requereixen registre ni cap altre tràmit.

No s’estableix cap forma especial d’ús del símbol ©. El més habitual és que, amb el símbol de copyright ©, s’indiquin el nom de l’autor o titular dels drets i el primer any de publicació. La paraula copyright també es pot ometre. Per exemple, © CEDRO, 2000.

More