Què passa si faig còpies dels meus CD o DVD i les venc?

Fer còpies d’una obra i distribuir-les sense autorització constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

More