Si n’indico la font correctament, puc incloure imatges, extractes de text o articles en els materials que creo per als alumnes?

D’acord amb el límit de citació, un professor pot incloure en una obra pròpia (per exemple, materials que creï per als alumnes, una tesi, un informe, etc.) un fragment d’una obra aliena o obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sempre que es tracti d’obres ja divulgades i la inclusió es faci a títol de citació o per a l’anàlisi, comentari o judici crític. Aquesta utilització només es podrà fer amb finalitats docents o de recerca, en la mesura justificada per la finalitat d’aquesta incorporació i indicant-ne la font i el nom de l’autor de l’obra utilitzada. No s’hi pot incorporar un fragment o una imatge si no hi concorre finalitat docent o de recerca.

La citació ha de tenir un propòsit rellevant i justificat com a suport a un text o presentació propis. Si no es compleixen aquests requisits, el professor o el centre educatiu necessita autorització.

More