Un docent pot utilitzar en una classe un article d’una revista estrangera com a exercici de traducció per als alumnes?

Amb el permís de CEDRO, el docent pot copiar i repartir als alumnes articles de revistes nacionals i estrangeres entre els alumnes. La llicència cobreix tant material nacional com estranger. En copiar i utilitzar els materials, s’han d’indicar el nom de l’autor i la publicació en la còpia o material, respectant les bones pràctiques.

More