Un docent vol afegir música de fons en la seva pròpia presentació de diapositives. Necessita permís per fer-ho?

Afegir música de fons a una presentació de PowerPoint o similar és una sincronització; per fer-ho, es necessita un permís especial dels autors de la música. El permís es pot obtenir a SGAE i SEDA, sense perjudici dels drets que els puguin correspondre a altres titulars representats per AGEDI i AIE.

Pot fer-se servir lliurement música amb un període de protecció que hagi vençut, o bé si el titular dels drets n’ha autoritzat l’ús, per exemple amb una llicència CC. També pot incloure’s música de fons íntegrament de creació pròpia en un vídeo propi.

More