Uns alumnes volen incloure música en un vídeo que creen a classe. Necessiten un permís especial?

Afegir música a un vídeo és una sincronització; per fer-ho, es necessita un permís especial dels autors de la música. El permís es pot obtenir a SGAE i SEDA, sense perjudici dels drets que els puguin correspondre a altres titulars representats per AGEDI i AIE.

Es pot fer servir lliurement música amb un període de protecció vençut, o bé si el titular dels drets n’ha autoritzat l’ús, per exemple amb una llicència CC. També pot incloure’s música de fons íntegrament de creació pròpia a un vídeo propi.

More