Joc de memòria

En aquest joc de memòria, no busqueu dues targetes idèntiques; la parella consisteix en l’obra i el seu autor.