15.8.2022

Màquina de resums

Els drets d’autor s’aprenen en el context d’un projecte. Utilitzeu la màquina de resums per personalitzar un resum adequat per al vostre projecte.

La màquina de resums és a la sala de vídeo, així com als espais de batxillerat, formació professional i formació de professorat.