15.8.2022

Realització d’un projecte

Els drets d’autor són una part fonamental de la realització d’un projecte. Abans de començar un projecte, familiaritzeu-vos amb els resums i els exemples per citar les fonts que hi ha a l’Aula del Dret d’Autor en la mesura que sigui rellevant per al projecte en curs. També podeu fer servir el material del professor com a ajuda.

Els resums són a la paret de la sala de vídeo i al banc de materials del professor.

A qui s’adreça: primària, ESO, batxillerat, formació professional