15.8.2022

Tasca del musical

En el joc del musical, els alumnes fan un musical. Quines qüestions de drets d’autor cal tenir en compte? Al joc, cal enfrontar-se a situacions relacionades amb els drets d’autor. En funció de les decisions, es resoldrà si el musical és un èxit o un fracàs total.

El joc del musical és a l’espai de les classes de 3r-4t d’ESO de l’Aula del Dret d’Autor.

A qui s’adreça: ESO