Resum d’escriptor de blog

 1. Ús del contingut creat per altres persones
  Si vols incorporar al teu blog contingut creat per una altra persona, com ara articles de premsa, vídeos o imatges, necessites el permís de l’autor o el titular dels drets d’autor.

  L’autor ha pogut autoritzar que es modifiqui la seva imatge o obra amb una llicència Creative Commons. Comprova les icones de la llicència per saber com es pot fer servir l’obra. El símbol de la llicència Creative Commons i el nom de l’autor s’han d’indicar al costat de la imatge.

  D’una obra publicada, en pots agafar citacions si compleixes els requisits que s’indiquen en el límit de citació: només pots utilitzar un fragment d’obres ja divulgades (tret que es tracti d’una imatge), a tall de citació, anàlisi, comentari o judici crític i sempre que ho facis amb finalitats docents o de recerca. Recorda que n’has d’indicar l’autor i la font. Les citacions es marquen amb cometes i amb la referència bibliogràfica.

  Es pot crear un enllaç directe a materials que siguin a internet amb autorització. Per inserir materials en un altre lloc web, en general, cal el permís de l’autor o del titular dels drets.
 1. Ús d’imatges
  Al teu blog, pots fer servir:
  a) Imatges fetes o preses per tu mateix.
  b) Imatges fetes o preses per altres persones.

  Amb el permís de l’autor

  Amb una llicència Creative Commons
  Les icones de la llicència indiquen quins permisos tens.

  Imatges lliures de drets d’autor
  Les imatges en què el termini de protecció hagi vençut es poden publicar i utilitzar lliurement.

  Amb la restricció dels drets d’autor
  El text d’una ressenya, com ara la ressenya d’una exposició d’art, pot anar acompanyat d’una imatge de l’obra d’art publicada relacionada amb la informació. Qualsevol obra susceptible de ser vista o escoltada amb motiu d’informacions sobre esdeveniments de l’actualitat pot ser reproduïda, distribuïda i comunicada públicament, tot i que només en la mesura que ho justifiqui aquesta finalitat informativa.

  Una obra d’art ubicada de manera permanent en un parc, un carrer, una plaça o una via pública es pot fotografiar i incloure en un blog.
 1. Indicar el nom de l’autor de manera visible
  Quan publiques obres que han fet altres persones, com ara imatges, escrits o vídeos, cal esmentar el nom de l’autor.
 1. Alteració d’una obra
  Si vols modificar una obra, per exemple, processar una imatge, necessites el permís de l’autor. L’autor ha pogut autoritzar que es modifiqui la seva imatge o obra amb una llicència Creative Commons. Comprova a les icones de la llicència si es permet alterar-la. El símbol de la llicència Creative Commons i el nom de l’autor s’han d’indicar al costat de la imatge.
 1. Altres consideracions
  Compartir els teus propis escrits a les xarxes socials
  A les xarxes socials, pots compartir un enllaç al teu blog.

  Tanmateix, tingues en compte que si puges fotos, vídeos o escrits fets o presos per altres persones a les xarxes socials, només és possible respecte de les obres per a les quals hagis obtingut el permís de publicació per a les xarxes socials. Sempre que comparteixis obres a les xarxes socials, n’has de consultar els termes i les condicions. En aquests termes i condicions, de vegades s’hi inclouen cessions de drets sobre les obres que puges, que has de tenir en compte.

  Publicar imatges o vídeos de persones
  La publicació d’imatges o vídeos no ha de vulnerar la intimitat ni l’honor de les persones que hi apareixen. Per fer i publicar fotos i vídeos, has de demanar permís a les persones que hi apareixen.

Abans de publicar-ho, pensa si voldries que es publiqués una foto o un vídeo teu similar.