9.9.2022

Còpia amb finalitats de recerca

Amb la llicència de drets d’autor de CEDRO, es poden digitalitzar publicacions i copiar-se lliurement material de text i imatges d’internet disponibles per a finalitats de recerca, en la mesura necessària per a la finalitat.