9.9.2022

Còpia i escaneig

Amb la llicència de drets d’autor de CEDRO, es poden copiar imatges i textos d’internet i escanejar-se de llibres i revistes com a part del material propi.