9.9.2022

Drets d’autor del professor

El professor té els drets d’autor del material creat per ell que superi el llindar d’originalitat.