9.9.2022

Fer còpies

D’una obra, poden fer-se’n algunes còpies per a ús propi.