9.9.2022

L’autor decideix com s’utilitza la seva obra.