9.9.2022

Quan s’utilitza una obra, cal indicar el nom de l’autor.