9.9.2022

Quan s’utilitzi una obra, cal indicar el nom de l’autor i la font.