9.9.2022

Vigència dels drets d’autor

Els drets d’autor són vigents 70 anys des del final de l’any de la mort de l’autor.