29.8.2022

Aipuen laburpena

1. Argitaratutako obren aipuak har daitezke, baldin eta obra horien zati bat soilik txertatzen bada eta irakaskuntza- edo ikerketa-helburuarekin egiten bada.

2. Aipuak lotura handia izan behar du obrarekin berarekin: zati hori aipu gisa edo obraren azterketa edo iruzkina egiteko edo iritzi kritikoa emateko soilik sar daiteke.

3. Aipuak lortu nahi den helburua lortzeko neurrian egin behar dira, eta obraren zati bat soilik izan behar dira.

4. Aipuarekin batera, egilea eta iturria aipatu behar dira.