9.9.2022

Artista interpretatzailea

Obra baten interpretatzaileak, hala nola aktore batek, musikari batek edo abeslari batek, babesa eskuratzen du bere interpretazioarengatik. Babesa eskuratzeko, interpretazioaren xedeak egile-eskubideekin babestutako obra bat izan behar du. Interpretazio bat grabatzeko, artista interpretatzailearen baimena behar da.