9.9.2022

Kopia pribatuagatiko konpentsazioa

Kopia pribatuagatiko ekitatezko konpentsazioa erabilera pribaturako kopiatzen diren obren egileei aitortzen zaie, argitaratzaileekin, fonograma- eta bideograma-ekoizleekin eta artista interpretatzaile edo exekutatzaileekin batera.

Kopia pribatuagatiko konpentsazioa Espainiako ekipo-fabrikatzaileek ordaintzen dute banatzaile komertzial gisa jarduten duten heinean, baita Espainiatik kanpoko erosleek ere, Espainian banatzeko edo erabiltzeko.

Kopia pribatutzat jotzen da edozein euskarritan egiten den jada ezagutarazitako obren kopia, hirugarrenen laguntzarik gabe egiten dena, aldi berean honako inguruabar hauek betetzen direnean:

  • Pertsona fisiko batek bere erabilera pribaturako egitea, ez erabilera profesionalerako eta ez enpresarialerako, eta zuzeneko nahiz zeharkako helburu komertzialik gabe.
  • Erreprodukzioa legezko iturri batetik legez eskuratu diren obretatik egitea.
  • Lortutako kopia taldean ez erabiltzea, ezta irabazi asmoarekin eta prezio bidezko banaketarako ere.