9.9.2022

Obra kolektiboa

Obra kolektibo bat pertsona natural edo juridiko baten ekimenez edo haren koordinaziopean sortutako obra da; hark bere izenarekin argitaratzen eta jendarteratzen du, eta zenbait egileren ekarpenak biltzen ditu. Egile horien ekarpen pertsonala sorkuntza bakar eta autonomo batean oinarritzen da, eta, horretarako, ezin zaio egileetariko edozeini banaka esleitu egindako lan osoaren gaineko eskubidea.

Aurkako hitzarmenik egon ezean, obra kolektiboaren gaineko eskubideak bere izenarekin argitaratzen eta jendarteratzen duen pertsonari egokituko zaizkio.