9.9.2022

Plagioa

Plagioa beste egile baten obraren erreprodukzioa eta/edo eraldaketa egitea da, egile-eskubideen titularraren baimenik gabe. Plagioak egilearen eskubide ekonomikoak eta moralak urra ditzake.