Balio al dute liburutegietarako ere CEDROren lizentziek?

Ikasleek ikastetxeko liburutegiko obren kopiak egin ahal izateko, oro har, baimena behar da. CEDROk liburutegietan eta dokumentazio-zentroetan erreproduzitzeko lizentziak ditu. Gainera, liburutegi batzuek muga edo salbuespen zehatzak balia ditzakete, hala nola Jabetza Intelektualari buruzko Legearen 37.2 artikuluan aurreikusitako muga, zeinetan baimena ematen baitzaie establezimendu batzuei obrak mailegatzeko (haietako batzuek ordaindu behar dute horregatik). Printzipio berberak aplikagarri dira liburutegian proiektuak egitean eta egile-eskubideetan oro har. Beste norbaiten obra bat norberaren obretan erabiltzeko, egile-eskubideen titularraren baimena behar da.

Liburutegiak proiektu bat bere webgunean argitaratu nahi badu, begiratu behar du proiektuaren egileek eta liburutegiak eskubide guztiak dituztela proiektuan erabilitako testuak, irudiak eta musika Interneten argitaratzeko. Gainera, liburutegiak proiektuaren egileen baimenak behar ditu Interneten argitaratzeko. Adingabeak proiektuaren egileak badira, edo irudietan ager badaitezke, tutoreen baimena ere behar da.

More