Erabil al ditzaket libreki Interneten aurkitzen ditudan irudiak copyright sinbolorik ez badaramate?

Irudiaren ondoan copyright sinbolorik ez egoteak ez du esan nahi irudia erabilera librekoa denik.

Copyright sinboloa obra batekin batera erabiltzeak egile-eskubideek babesten duten obra delako hipotesia sortzen du. Sinboloaren erabilerak, berez, ez du egile-eskubiderik sortzen. Egile-eskubideak obra sortzean sortzen dira, sortu zuen egilearentzat. Ez da beharrezkoa obra erregistratzea edo beste izapide batzuk (copyright sinboloa erabiltzea, adibidez) egile-eskubideak sortzeko. Copyright sinboloak obraren egile-eskubideen jabea nor den adieraz dezake.

More