Kopiatu al daiteke azalpen-marrazki bat material didaktiko propio batean?

Izaera plastiko edo fotografiko figuratiboko obra isolatuen kasuan, osorik sartu ahal izango dira obra propio batean, aipu-mugan oinarrituta.

Aipu-mugaren baldintzak betetzen ez badira, baimena eskatu beharko zaio eskubideen titularrari edo VEGAPi.

More