9.9.2022

Baimenik gabeko erabilera

Obrak baimenik gabe erabiltzea delitua da.