9.9.2022

Obra bat aldatzeko, egilearen baimena behar da.