9.9.2022

Obra bat erabiltzeko, eskubideen titularraren baimena behar da.