8.9.2022

Disposicións de restrición na ensinanza

  • Exhibición de exemplares dunha obra (Lei de Propiedade Intelectual Art. 20)
  • Presentación pública (Lei de Propiedade Intelectual Art. 21)
  • Citas (Lei de Propiedade Intelectual Art. 22 e 25)
  • Uso de obras na Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (Lei de Propiedade Intelectual Art. 14.3)