8.9.2022

Facerse público ou publicarse?

  • A divulgación significa que a obra se pon a disposición do público legalmente.
  • Pola súa banda, unha obra publícase cando chegaron ao mercado copias da mesma co consentimento do autor ou se distribuíron ao público doutro xeito.