11.8.2022

Resumo das citas

1. Poden tomarse citas de obras publicadas, sempre que tal incorporación se limite a un fragmento e se leve a cabo cun fin docente ou de investigación

2. A cita debe ter unha conexión relevante coa propia obra: a incorporación do fragmento só pode levarse a cabo a modo de cita, análise, comentario ou xuízo crítico.

3. As citas poden facerse na medida necesaria para o fin e deben limitarse a un fragmento.

4. Xunto á cita, deben mencionarse o autor e a fonte.