12.8.2022

Antoloxía

Unha antoloxía é unha obra composta por varias obras ou partes delas. O autor dunha antoloxía adquire os dereitos de autor do conxunto. Para incluír obras nunha antoloxía e poñela a disposición do público, precísase o permiso dos autores das obras incluídas nela.