12.8.2022

Artista intérprete

Un intérprete dunha obra, como un actor, un músico ou un cantante, obtén protección pola súa propia interpretación. Para obter a protección, o obxecto da interpretación debe ser unha obra protexida por dereitos de autor. Para gravar unha interpretación, precísase o permiso do artista intérprete.