12.8.2022

Cita

Unha cita debe limitarse a un fragmento dunha obra publicada. O nome do autor debe mencionarse xunto á cita.