12.8.2022

Coleccións e Bases de datos

Tamén son obxecto de propiedade intelectual as coleccións de obras alleas, de datos ou doutros elementos como as antoloxías e as bases de datos que pola selección ou disposición dos seus contidos constitúen creacións intelectuais. A protección refírese unicamente á súa estrutura en canto forma de expresión da selección ou disposición dos seus contidos.