12.8.2022

Compensación por dereitos de autor

A compensación por dereitos de autor é unha remuneración que se aboa ao autor polo uso dunha obra, a concesión dunha licenza ou calquera outra cesión dos dereitos de autor. A cesión tamén pode ser a título gratuíto.