12.8.2022

Compensación por revenda

A compensación por revenda é unha compensación que se aboa a un artista plástico pola venda profesional ou pública dunha obra de arte cando esta volve venderse a outro propietario.