12.8.2022

Compensación

Polo uso dunha obra protexida por dereitos de autor, debe aboarse unha remuneración ou compensación ao autor. A compensación pode ser esixible aínda que o usuario non soubese que para o seu uso se esixía o permiso do titular dos dereitos de autor.