12.8.2022

Contrato de edición

Un contrato de edición é un acordo entre un autor e unha editorial para a publicación dunha obra escrita.