12.8.2022

Dereito á integridade

O dereito moral á integridade é a protección da singularidade do autor.

Este dereito moral faculta o autor a impedir calquera deformación, modificación, alteración ou atentado contra ela que supoña prexuízo aos seus lexítimos intereses ou menoscabo á súa reputación. A obra tampouco pode pórse a disposición do público dun modo ou nun contexto ofensivo.